Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky žien nad 18 rokov raz ročne vrátane palpačného vyšetrenia s následným ultrazvukovým vyšetrením

Vyšetrenia prsníkov

Vyšetrenia prsníkov, s doporučením ultrazvukového vyšetrenia, resp. mamografického vyšetrenia prsníkov, samovyšetrovanie prsníkov, poučenie a inštruktáž pacientiek

Diagnostika, terapia

Diagnostika, terapia a dispenzarizácia gynekologických ochorení. Diagnostika a terapia zápalov vonkajších a vnútorných rodidiel.

Poradňa antikoncepcie

Prenatálna starostlivosť pre ženy s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou. Poradňa antikoncepcie a následne sledovanie užívateliek antikoncepcie.

PRVÁ NÁVŠTEVA

Na prvé vyšetrenie kladieme veľký dôraz, nakoľko zohráva dôležitú úlohu ďalšej starostlivosti.
Na prvú návštevu sa môžete prihlásiť telefonicky aleba emailom na prolife.urban@gmail.com

ZMLUVNÉ VZŤAHY

KONTAKT

ambulancia:
 Senný trh 1, 945 01 Komárno
sídlo:
 Vnútorná okružná 9/51, 945 01 Komárno
+421 907 470 907
+421 35 77 25 920
prolife.urban@gmail.com